Wcześniejsze badania

Med-Stres SOS to program wpisujący się w nurt e-zdrowia psychicznego, czyli prężnie rozwijającego się obszaru praktyki i badań nad wykorzystaniem nowych technologii w psychologii i psychoterapii. Dzięki profesjonalnym oddziaływaniom psychologicznym dostarczanym za pośrednictwem Internetu dostęp do skutecznej pomocy może uzyskać więcej osób, w prostej formie, dogodnym dla siebie miejscu i czasie, zawsze z zachowaniem poufności. Jest to również skuteczne wsparcie w sytuacjach trudnych jaką jest pandemia wirusa SARS-CoV-2, kiedy korzystanie z bardziej tradycyjnych form pomocy jest utrudnione lub niemożliwe.. Badania prowadzone w wielu krajach potwierdzają, że skuteczność interwencji internetowych jest porównywalna z tradycyjnymi formami wsparcia.

Med-Stres SOS udostępniamy specjalnie z myślą o przedstawicielach zawodów medycznych pracujących podczas pandemii. Powstał na bazie programu Med-Stres służącemu radzeniu sobie z „codziennym” stresem zawodowym.